Đổi vị với bún gạo lứt xáo chay văn hóa
Đẩy ngực với tạ đơn khác với tạ đòn là tay xuống được sâu hơn, nhiều ROM hơn (Tuy nhiên cách tập trong hình chưa tốt lắm, cẳng tay mà vuông góc với mặt đắt hoặc chéo 1 tẹo ra ngoài thì sẽ nhiều áp lực lên ngực hơn) Đẩy ngực với tạ đơn khác với tạ đòn là tay xuống đư.....
Đổi vị với bún gạo lứt xáo chay
Đẩy ngực với tạ đơn khác với tạ đòn là tay xuống được sâu hơn, nhiều ROM hơn (Tuy nhiên cách tập trong hình chưa tốt lắm, cẳng tay mà vuông góc với mặt đắt hoặc chéo 1 tẹo ra ngoài thì sẽ nhiều áp lực lên ngực hơn) .....