Trò chơi dân gian tại Thanh Sơn
Cũng như nhiều vùng khác, mỗi khi đến những dịp lế, tết đồng bào dân tộc Tày ở thôn Thanh Sơn lại nô nức tổ chức lễ hội và các trò chơi dân gian. Bà con dân tộc Tày thường tổ chức các trò chơi như: tung còn, chơi đu, đánh quay vào tháng Giêng; đánh .....